KÖREN

KÖRSLÄTT – kören för seniorer

KÖRSLÄTT grundades i november 2018 och mönstrar idag omkring 30 sångare. Kören grundades på initiativ av Norra Kyrkslätts Pensionärer och för att kunna starta kören initierade föreningen ett samarbete med Kyrkslätt Medborgarinstitut. Körslätt höll sin första övning den 19 november 2018 i Masaby. I februari 2019 deltog Körslätt i den stora PangSÅNGFesten i Esbo. Våren 2019 uppträdde Körslätt på MBIs vårkarneval i Kyrkslätt centrum och i slutet av juni sjöng kören på de västnyländska pensionärernas stora sommarfest på Majvik i Kyrkslätt.

Hösten 2019s verksamhet kulminerade i en fullsatt Masaby kyrka den 16 december. Det nya julevenemanget Christmas i Masaby samlade en synnerligen talrik åhörarskara och Körslätt framförde några av julens absoluta favoritmelodier och introducerade också ny julmusik.

KÖRSLÄTT verkar som en blandad kör öppen för alla som har möjlighet och intresse att sjunga på dagtid. Körens musikaliska ledare är Håkan Wikman.