KÖREN

KÖRSLÄTT – kören för seniorer

KÖRSLÄTT grundades i november 2018 och mönstrar idag 35 sångare. Kören grundades på initiativ av Norra Kyrkslätts Pensionärer och för att kunna starta kören initierade föreningen ett samarbete med Kyrkslätt Medborgarinstitut. Körslätt höll sin första övning den 19 november 2018 i Masaby. I februari 2019 deltog Körslätt i den stora PangSÅNGFesten i Esbo. Våren 2019 uppträdde Körslätt på MBIs vårkarneval i Kyrkslätt centrum och i slutet av juni sjöng kören på de västnyländska pensionärernas stora sommarfest på Majvik i Kyrkslätt.

Hösten 2021s verksamhet kulminerade i en stämningsfull julkonsert i Kyrkslätts kyrka den 11 december. Körslätt framförde några av julens absoluta favoritmelodier och introducerade också ny julmusik.

Våren 2022 gav kören en synnerligen lyckad vårkonsert, På ladugårdsvinden, ute i Stubbacka ladan. Fullt hus med idel lovord över körens framträdande. Terminen avslutades med en lyckad Allsång i Wohls trädgård, tisdagen före midsommar.

KÖRSLÄTT verkar som en blandad kör öppen för alla som har möjlighet och intresse att sjunga på dagtid. Kören övar mer eller mindre regelbundet varannan måndag kl. 12-14.30 i Masaby kyrka. Körens musikaliska ledare är Håkan Wikman.


SOPRANER
Carola Bergman
Camilla Dannbäck
Elisabeth Finell
Siv Gustafsson
Märta Holmström
Birgitta Krogell
Monica Lemström
Anita Linden
Gunborg Lundqvist
Maj Nummelin
Catrine Paro
Mervi Pyykkönen
Kerstin Sandfors
Barbro Sandström
Kerstin Simberg
Hilde Staf
Ingegerd Wikström
ALTAR
Anita Aaltonen
Ewa Aminoff
Ann-Christin Ehrnsten
Veronica Heikkinen
Sue Hertzman
Birgit Johanson
Eivor Lehto
Elisabet Paulig-Tönnes
Solveig Rosengård
Eva Stadius 
TENORER
Bengt de Paulis
Sune Främling
Stefan Gustafsson
Henrik Sandström
BASAR
Hans Baarman
Hannu Frimodig
Bengt Malmström
Stefan Lönnberg
Acke Perander
Håkan Taubert